เลขทะเบียนนิติบุคคล

รู้ไหมเลขทะเบียนนิติบุคคล มีความหมายอย่างไรบ้าง?

ที่มา : DBD BIT