เกี่ยวกับเรา

เคยคิดไม่ตกกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่?

1.   อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่ต้องต้องทำอย่างไร เริ่มตรงไหน ให้ถูกต้อง

2.   ระบบบัญชีและภาษีอากรคืออะไร ต้องทำยังไง

3.   ธุรกิจที่เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรบ้าง

4.   ต้นทุนการจ้างพนักงานบัญชีประจำที่มีประสบการณ์สูง

5.   ยื่นภาษีไม่ตรงกำหนดเวลา ทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร

6.   ไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์

7.   ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะโต้แย้งหรือชี้แจงกับกรมสรรพากรได้อย่างมีเหตุมีผล

ทำไมต้องใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

1.   ช่วยให้ประหยัดต้อนทุนในการบริหารงานออฟฟิศ และการจ้างพนักงานบัญชี

2.   ช่วยให้มีที่ปรึกษามืออาชีพในเรื่องต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกิจการ

3.   ช่วยให้การบริหารจัดการด้านบัญชี ภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่ ได้จัดตั้งมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะคอยบริการในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน การบริหารงาน วางแผนภาษี จัดวารระบบบัญชีภายในองค์กร จัดทำและตรวจสอบบัญชี อย่างถูกต้อง ประหยัด ได้มาตรฐาน

ทางสำนักงานฯ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ครบวงจร เรามีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน และทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถรับงานได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก หากท่านสนใจใช้บริการ งานบัญชี และงานสอบบัญชีกับเรา สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี…

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่
โทร.  09-8529-9395
E-mail: support@aceasygroup.com